Beques Jonde i Ferrer-Salat

La Fundació de Música Ferrer-Salat va iniciar la seva trajectòria fa més de 40 anys per tal de fomentar l’excel·lència musical i la transformació social a través de la música. Amb l’objectiu de seguir impulsant i acompanyant futures promeses de la música que destaquen pel seu talent extraordinari, la Fundació ofereix les Beques JONDE i Ferrer-Salat en col·laboració amb la Jove Orquestra Nacional d’Espanya.
Aquesta nova actuació de la Fundació de Música Ferrer-Salat sorgeix del nostre ple convenciment que la música és un element fonamental en la formació dels joves i, al mateix temps, de transformació social.
L’objectiu d’aquestes beques és proporcionar el suport econòmic necessari als joves músics integrants de la Borsa d’Instrumentistes de la JONDE perquè puguin dedicar-se plenament al seu desenvolupament artístic, ampliar els seus estudis musicals o desenvolupar projectes individuals rellevants per a la seva carrera musical.
Coneix als músics guanyadors de les Beques JONDE i Ferrer-Salat 2023-2024

Les bases

PER SER BENEFICIARI/ÀRIA DE LES BEQUES ES REQUERIRÀ:

> Tenir la nacionalitat espanyola o, en cas contrari, disposar de permís de residència a Espanya en el moment de fer la inscripció.
> Ser membre de la Borsa d’Instrumentistes de la JONDE, en vigor l’any de la convocatòria de beques corresponent.
> Haver participat en el nombre de trobades de la JONDE estipulades a les bases de l’edició corresponent.

PROCÉS DE SELECCIÓ:

Quan hi hagi un període de convocatòria obert, per inscriure’s a les beques, els/les candidats/es hauran de presentar la següent documentació:

> Formulari d’inscripció que trobareu a les pàgines web de la undació de Música Ferrer-Salat i de la JONDE 
> Presentar un projecte i/o proposta formativa.
> Currículum vitae.
> Còpia del DNI (per les dues cares).
> Expedient acadèmic actualitzat dels estudis musicals realitzats.

Tota la documentació s’haurà d’enviar a les següents adreces de correu electrònic: academico.jonde@inaem.cultura.gob.es i en CC a info@fundaciomusicaferrersalat.com.

CONTACTE

Per a qualsevol dubte o consulta, contacteu amb:

Departament Acadèmic – Joven Orquesta Nacional de España: academico.jonde@inaem.cultura.gob.es

Fundació de Música Ferrer-Salat

info@fundaciomusicaferrersalat.com

ARTICLES RELACIONATS

Desplaça cap amunt