Avís Legal

 

Identificació del titular del Web

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT

G08844078

Av. Diagonal 549, 5ª planta, 08029, Barcelona (España)

lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com

Tel: (34) 93 600 38 00

 

 

Acceptació de l'Usuari

Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina web www.fundaciomusicaferrersalat.com que FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT posa a disposició dels Usuaris a Internet.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà a l'Usuari en cada cas concret.

L'accés i la navegació en la mateixa impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

 

 

Accés a la pàgina web

Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix ​​el previ registre com a Usuari per a l'accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s'hagi de realitzar aquest registre.

Les dades dels Usuaris obtinguts a través de la subscripció o registre, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret ia protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i / o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, tot això, d'acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT no es fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT ni per l'ús que d'aquestes dades facin tercers aliens a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT.

 

 

Ús correcte de la web

L'Usuari es compromet a utilitzar el web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin a través d'aquesta, amb fins o efectes il·lícits o contraris a el contingut de les presents Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi de la Web per altres Usuaris.

Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la web.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris a el servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT o de tercers.

 

 

Publicitat

Part de el lloc web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com

 

 

Enllaços a tercers

Les presents Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT No s'apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions d'aquests enllaços no estan sota el control de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT per el que FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  no és responsable de l'contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des de la web de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT, ni de cap canvi o actualització d'aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT.


 

Propietat Intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web, llevat que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALATi, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts en la mateixa.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  o de la titular dels mateixos.

 

 

Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents Condicions d'ús, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte seran els que disposi la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que , tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la de el lloc de compliment de l'obligació, o la d'el domicili de l'consumidor.

Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari d'acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

 

Modificació de les condicions d'ús

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal per la qual cosa l'usuari haurà llegir-lo periòdicament.