Política de Privacitat

Avís legal

1) Identificació del titular del Web

 

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT

G08844078

Av. Diagonal 549, 5ª planta, 08029, Barcelona (Espanya)

lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com

Tel: (34) 93 600 38 00

 

 

2) Acceptació de l'Usuari

Aquestes Condicions d'ús regulen l'accés i la utilització de la pàgina www.fundaciomusicaferrersalat.com  que FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  posa a disposició dels Usuaris a Internet. FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  pot oferir a través de la pàgina web, serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s'informarà l'Usuari en cada cas concret.

L'accés i la navegació impliquen l'acceptació sense reserves de les presents Condicions d'ús.

 

 

3) Accés a la pàgina web

Aquesta pàgina web va dirigida exclusivament a Usuaris majors d'edat (18 anys). En general no s'exigeix el registre previ com a Usuari per a l'accés i l’ús de la pàgina web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts sigui necessari enregistrar-se.

Les dades dels Usuaris obtingudes a través de la subscripció o el registre estan protegides per contrasenyes triades per ells mateixos. L'Usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d'usos no autoritzats per tercers. L'Usuari haurà de notificar a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT. immediatament qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina web, de la qual hagi tingut coneixement.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs als quals estan exposades, tot això conforme al que estableix el Reglament General de Protecció de Dades i la resta de la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT no es fa responsable davant els Usuaris per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT, ni per l'ús que tercers aliens a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT puguin fer d’aquestes dades.

 

 

4) Ús correcte del Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el Web, els continguts i els serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d'ús, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera l'Usuari s'obliga a no utilitzar el Web o els serveis que es prestin a través d'aquest web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquestes Condicions d'ús, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar o deteriorar el Web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del Web per altres Usuaris.

De la mateixa manera, l'Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar ni fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Web de cap altra manera.

L'Usuari es compromet a no obstaculitzar l'accés d'altres Usuaris al servei d'accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT presta el servei, així com a no realitzar accions que facin malbé, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.

L'Usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d'alteració en els sistemes informàtics de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT o de tercers.

 

 

5) Publicitat

Part del lloc web pot tenir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el lloc web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d'aplicació.​

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT no serà responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquest lloc Web, poden dirigir-se a la següent adreça electrònica:  lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com

 

 

6) Enllaços de tercers

Aquestes Condicions d'ús es refereixen únicament a la pàgina web i continguts de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  No s'apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web.

Les destinacions dels esmentats enllaços no estan sota el control de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  per la qual cosa FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d'un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s'arribi des del Web de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT, ni de cap canvi o actualització de les esmentades pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar l'Usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre un tema concret, i la inclusió d'un enllaç no implica l'aprovació de la pàgina web enllaçada per part de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT.

 

 

7) Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la pàgina web, tret que s'indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  i, amb caràcter enunciatiu, que no limitador, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial ni sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu Web i els serveis oferts.

Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT o del titular dels mateixos.

 

8) Llei aplicable i jurisdicció

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació d’aquestes Condicions d'ús, els Jutjats i Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte seran els que disposin la normativa aplicable en matèria de jurisdicció competent, i que, tractant-se de consumidors finals, es correspondrà amb la del lloc del compliment de l'obligació, o la del domicili del consumidor.

Tot això sense perjudici de la facultat de l'Usuari de recórrer a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació.

En el cas que es tracti d'una empresa, totes dues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

 

 

9) Modificació de les condicions d’ús

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  es reserva el dret de desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment l'Avís Legal, per tant l'usuari l’haurà de llegir periòdicament.

Política de Privacitat

1) Protecció de dades de caràcter personal

L'Usuari podrà remetre a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT, amb NIF G-08844078 i domicili a Av. Diagonal 549, 5ª planta, 08029, Barcelona (Espanya), les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a tal efecte apareixen incorporats en la pàgina web.

Els esmentats formularis inclouen informació concreta sobre les finalitats per a les quals les seves dades seran tractades, en compliment de les exigències establertes al Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i altra legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les seves dades personals seran tractades per FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  de manera  confidencial i només per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit.

Les seves dades no seran comunicades a tercers, tret que s'especifiqui el contrari al formulari. L'esmentat tractament es basa en el seu consentiment.

 

 

2) Termini de conservació

Les seves dades es conservaran durant el termini legal màxim en el cas de Farmacovigilància, i respecte a la resta de tractaments, es conservaran durant el mínim legal i que es definirà concretament en cada formulari de contacte concret, tret que vostè consenti que es conservin durant un termini superior, sense perjudici de la conservació i el manteniment sota el bloqueig pertinent per posar-les a disposició de les autoritats.

L'esmentat tractament es basa en el seu consentiment. Recordi que pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

 

 

3) Exercici de drets i reclamacions davant de l'AEPD

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació i/o portabilitat, així com efectuar qualsevol consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a través d'algun dels mitjans següents, acompanyant còpia del seu DNI o document d’identificació equivalent:​

(i). Mitjançant correu electrònic a lcapo@fundaciomusicaferrersalat.com

(ii). Correo postal dirigido a FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT., amb adreça a l'Av. Diagonal 549, 5ª planta, 08029, Barcelona (Espanya).

Té dret a presentar una reclamació davant de l’AEPD (Agencia Española de Protección de Datos), autoritat competent en matèria de protecció de dades per escrit adreçat a la seu de l'esmentat organisme.

 

 

4) Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

La informació rebuda per FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  a través d’aquesta pàgina web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat.

De la mateixa manera,  FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  declara i garanteix que ha posat en marxa tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

5) Xarxes socials

L'usuari podrà unir-se als Grups que FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT  té en diferents xarxes socials. L'usuari que es faci fan d'algun d'aquests Grups, accepta les condicions d'ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

 

 

Política de cookies

1)  Informació general sobre les cookies

Una cookie és un petit arxiu de text que es genera de forma imperceptible al terminal de l'Usuari (PC, smartphone, tablet o qualsevol altre dispositiu) en accedir a la pàgina web. Les cookies emmagatzemen i recuperen la informació sobre la navegació que s'efectua des de l'esmentat equip.

 

 

2) Tipus de cookies:

S'adverteix l'Usuari que aquest web utilitza cookies. Les cookies són petits arxius de text que s'instal·len al navegador de l'ordinador de l'Usuari per registrar la seva activitat, enviant una identificació anònima que s'emmagatzema amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als Usuaris que s'hagin registrat prèviament i l'accés a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. Es poden utilitzar també per mesurar l'audiència, paràmetres del trànsit i navegació, temps de sessió, i/o controlar el progrés i el nombre d'entrades.

Les cookies que instal·la aquest site poden ser tant de sessió com persistents, pròpies o de tercers. Les cookies de sessió són aquelles que s'eliminen automàticament en tancar el navegador, mentre que les persistents poden romandre instal·lades durant un temps determinat. Les cookies pròpies són aquelles que s'instal·len per part de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT, mentre que les de tercers són aquelles instal·lades per proveïdors de serveis contractats a l'efecte.

FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT procurarà en tot moment establir mecanismes adequats per obtenir el consentiment de l'Usuari per a la instal·lació de cookies que el requereixin. Malgrat això, s'haurà de tenir en compte que, de conformitat amb la Llei, s'entendrà que (i) l'Usuari ha donat el seu consentiment si modifica la configuració del navegador deshabilitant les restriccions que impedeixen l'entrada de cookies i (ii) que el referit consentiment no serà necessari per a la instal·lació d'aquelles cookies que siguin estrictament necessàries per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'Usuari (mitjançant registre previ).

A continuació detallem les diferents cookies utilitzades en aquest web:

 

Cookies tècniques

Les cookies tècniques són aquelles imprescindibles per al funcionament de la pàgina web, com per exemple gestionar l'autenticació o el manteniment d'una sessió d'un usuari registrat en la pàgina web. La desactivació d'aquestes cookies pot impedir el correcte funcionament d'algunes funcionalitats de la pàgina.

Cookies analítiques

Les cookies analítiques recullen estadístiques sobre l'activitat de l'usuari i l'ús de la pàgina web. La informació recopilada permet optimitzar la navegació i garantir el millor servei a l'usuari. Així mateix, permeten conèixer el nombre de pàgines visitades, el navegador utilitzat, la freqüència o reincidència de les visites, l'idioma triat, entre d'altres. L'usuari pot, en tot moment, excloure la seva activitat mitjançant els sistemes d'exclusió facilitats per les eines analítiques o mitjançant la configuració del navegador.

 

 

COOKIES ANALÍTIQUES

SERVEI

PROVEÏDOR

MÉS INFORMACIÓ

Google Analytics: _ga, _gat

Google

http://www.google.com/policies/privacy

Facebook: datr

Facebook

https://es-es.facebook.com/about/privacy

 

 

COOCKIES TÈCNIQUES

SERVEI

PROVEÏDOR

MÉS INFORMACIÓ

has_js, cookie_agreed, _gid, _unam

First-party cookies (internal)

Session cookies

_stid

Share This ID (external)

Session usuario

 

Cookies de xarxes socials

Per facilitar que l'usuari pugui compartir continguts de la pàgina web en diferents xarxes socials, s'han inclòs botons específics. Aquests botons poden suposar que la xarxa social que enllacin instal·lin cookies que no estan sota el control de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT i que poden tenir la finalitat de gestionar l'inici de sessió de l'usuari a la xarxa social, el manteniment de l'esmentada sessió, o mostrar el comptador sobre les vegades que s'ha compartit un determinat contingut a cada xarxa social. Recomanem als usuaris que revisin regularment les polítiques de privacitat i de cookies de cada xarxa social i, si escau, modifiquin els paràmetres de privacitat de cada una d'elles per limitar les finalitats de rastreig que puguin dur a terme i ajustar els esmentats paràmetres als seus propis interessos.

 

COOKIES DE XARXES SOCIALS

XARXA SOCIAL

MÉS INFORMACIÓ

Facebook

https://www.facebook.com/help/cookies/

Twitter

https://support.twitter.com/articles/20170521-el-uso-que-hace-twitter-de-cookies-y-tecnologias-similares

Youtube

https://www.google.es/intl/es/policies/privacy/

 

L'Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip. No obstant això, la deshabilitació de les mateixes podria modificar el funcionament de la pàgina web. Si us plau, consulti les instruccions i els manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació:

De la mateixa manera, l'usuari pot activar, segons el navegador utilitzat, qualssevol de les següents opcions per limitar l'abast de les cookies instal·lades o el seu funcionament:

- la navegació privada, mitjançant la qual el navegador deixa de guardar l'historial de navegació, contrasenyes de pàgina web, galetes i altra informació de les pàgines web que visita, o
- la funció de no rastrejar, per la qual el navegador demana als llocs web que visita que no rastregin els seus hàbits de navegació, per a, per exemple, servir-li publicitat del seu interès en els llocs que visita.

Pot ser que algunes cookies utilitzades en aquest lloc web no estiguin relacionades amb FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT. Això és perquè algunes pàgines del lloc web tenen inserit contingut procedent de webs de terceres parts (com per exemple, un vídeo de YouTube). Com que el referit contingut procedeix d'un altre web, FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT no controla la configuració de les esmentades cookies. Si vostè vol canviar les seves preferències de configuració de cookies, haurà de consultar els llocs web de les esmentades terceres parts per obtenir informació.

Si desitja tenir un control més gran sobre la instal·lació de cookies, pot instal·lar programes o complements al seu navegador, coneguts com a eines de “Do Not Track”, que li permetran escollir les cookies que desitja permetre.

Finalment, té la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la utilització de cookies per part de FUNDACIÓ DE MÚSICA FERRER-SALAT, configurant en aquest sentit el seu navegador en els termes previstos en el punt anterior.