((( CAT )))

 

 

EINES PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL

Educació Primària Musical

La música i, molt particularment, l'educació musical és una eina fonamental per a la integració i la cohesió socials.

La música crea vincles culturals i emocionals insubstituïbles entre les persones, i el seu estudi promou el progrés humà i ètic en el si de la societat, i contribueix, així, a lluitar contra les profundes desigualtats socioeconòmiques imperants avui al món.

La Fundació de Música Ferrer-Salat, juntament amb el Conservatori del Liceu y la Fundación Escuelas Parroquiales del Arzobispado de Barcelona, va considerar imprescindible expandir el programa Educación Primaria Musical per a la integració social en entorns desfavorits i amb un elevat risc d'exclusió social. Amb aquesta finalitat, es decideix implementar, a partir de el curs 2016-2017, aquest programa a tres escoles de primària de Barcelona:

  • Escuela Bon Pastor, en el barri de Bon Pastor
  • Colegio Santísima Trinidad, en el barri de Trinitat Vella
  • Escuela L'Esperança, en el barri de Baró de Viver

Aquest programa va iniciar la seva implementació de manera esglaonada a partir de el curs 2016-2017 (1r i 2n de primària) i s'anirà ampliant un curs nou cada any fins a completar la seva implementació el curs 2020-2021.

L'objectiu, en el futur, és ampliar progressivament el radi d'implementació d'aquest programa musical de primària per a la integració social en altres escoles i barris que es troben en una situació similar d'alt risc d'exclusió social.

Amb aquesta finalitat, es dota a aquestes escoles de recursos humans, amb especialistes de l'Conservatori del Liceu, i de recursos instrumentals, i s'atorguen beques per seguir el programa Escola de Música a alumnes amb talent i compromís.


Més informació

Per a qualsevol dubte en relació a Educació Primària Musical, si us plau contacti amb nosaltres.