Una nova escola dins el programa social Primària Musical

L’escola Pia Sant Antoni de Barcelona es va incorporar el curs passat al programa Primària musical impulsat per la Fundació en col·laboració amb la Fundació Conservatori Liceu i la Fundació Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona, dedicat a la integració social dels entorns més desfavorits a través de la música.

Amb aquest centre, ja són quatre les escoles de primària situades en barris de Barcelona amb alt risc d’exclusió social les que s’han sumat al projecte des del seu inici al 2016-2017: l’Escola Bon Pastor, al barri de Bon Pastor; el Col·legi Santíssima Trinitat, al barri de Trinitat Vella; l’Escola l’Esperança, al barri de Baró de Viver, i darrerament l’Escola Pia Sant Antoni, al barri de Sant Antoni.

A través d’aquest programa, treballem perquè nens i nenes de famílies sense recursos no quedin exclosos de l’aprenentatge musical, un element clau en la seva formació i desenvolupament cognitiu i socioafectiu i que contribueix a reduir el fracàs escolar.Així, el programa dota a aquestes escoles amb professors del Conservatori del Liceu perquè imparteixin classes de música extra i es proporciona un banc d’instruments per motivar als alumnes i incentivar a que participin activament a les classes.

Més endavant, en acabar tot el cicle de primària a les seves escoles i en funció del seu desenvolupament, els alumnes poden optar a continuar els estudis de música fora de l’escola gràcies a la col·laboració entre la Fundació i el Conservatori del Liceu.

Impacte positiu des de l’inici del projecte

Actualment, havent-se completat tot un cicle del sis anys de Primària musical, als 539 alumnes de 1e a 6è de primària del Col·legi Santíssima Trinitat, l’Escola l’Esperança i l’Escola Bon Pastor que participaven en el programa, s’hi sumen els 75 nous alumnes de primer curs de l’Escola Pia Sant Antoni d’aquest darrer any. Tot ells, seguint la metodologia del Conservatori, exploren, desenvolupen i reforcen les seves aptituds artístiques.

A banda, el banc d’instruments proporcionats compta amb 211 peces, entre instruments de vent, teclats, bateries i altres instruments de percussió.

Cal destacar també que un cop acabat el cicle de primària, els alumnes reben el Diploma de nivell bàsic i tenen l’oportunitat de, si ho desitgen, realitzar la prova d’accés per continuar la seva formació al Centre Professional de Música del Liceu i accedir al 1r curs de Grau Professional gràcies a una beca d’estudis de la Fundació de Música Ferrer-Salat.

Desplaça cap amunt