PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

Un estudi científic pioner a nivell internacional

La Fundació de Música Ferrer-Salat, el Conservatori del Liceu i l’equip d’investigació de l’Hospital Sant Joan de Déu liderat pel Dr. Miquel Casas impulsen un estudi que pretén examinar la correlació que hi ha entre la capacitat d’aprenentatge musical i el rendiment escolar

Quins efectes té la pràctica musical continuada en la plasticitat cerebral dels més joves? Com es reflecteix aquest efecte en el seu rendiment escolar? Pot millorar, a futur, la qualitat de vida dels joves amb trastorns del neurodesenvolupament?

Aquestes són algunes de les preguntes que vol respondre aquest ambiciós projecte d’investigació, pioner a nivell internacional. Al capdavant d’aquesta iniciativa hi trobem la Fundació de Música Ferrer-Salat, el Conservatori del Liceu i l’equip d’investigació liderat pel Dr. Miquel Casas, cap de psiquiatria de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Per què s’ha dut a terme aquest projecte?

Al voltant d’un 20% dels alumnes catalans tenen trastorns de neurodesenvolupament (espectre autista, TDAH, dislèxies, discalcúlies, disgrafies, trastorns de la comunicació, etc., amb les alteracions de conducta associades). La xifra d’alumnes afectats per trastorns és semblant a la de la majoria dels països rics, amb la diferència que, a casa nostra, només a 2 de cada 10 dels afectats els diagnostiquen i els tracten adequadament.

Aquests trastorns són una de les causes principals del fracàs i l’abandonament escolar, que a Catalunya és molt elevat (20%) respecte, per exemple, als països nòrdics (menys del 7%).

Sense el diagnòstic adequat, aquestes disfuncions es detecten tard, provocant un baix rendiment acadèmic, alteracions de conducta (ansietat i depressions, entre d’altres) i conseqüències negatives més enllà dels anys d’escolarització (atur, consum de substàncies, accidents de trànsit, embarassos no desitjats…).

 

Una investigació pionera al món

L’objectiu d’aquesta investigació és estudiar la correlació que hi ha entre la capacitat d’aprenentatge musical i el rendiment escolar. Es vol constatar si el pronòstic dels joves amb dificultats acadèmiques i disfuncions de neurodesenvolupament milloraria a través de l’aprenentatge musical i la pràctica d’algun instrument de manera freqüent.

La primera fase de la recerca és de cribratge i diagnòstic. S’analitza una mostra de més de 6.000 alumnes d’escoles de barris amb risc d’exclusió que actualment participen en diferents modalitats del projecte Primària Musical, que la Fundació desenvolupa amb el Conservatori del Liceu. Cal tenir present, que en escoles de barris desfavorits només es diagnostiquen 1 de cada 10 escolars que ho necessiten. Per tant, es calcula que hi ha uns 120.000 joves sense diagnosticar en risc de fracàs escolar.

D’aquest cribratge i diagnòstic es detecten els infants que tenen problemes d’aprenentatge i s’analitza si hi ha algun problema psicobiològic que interfereix en el seu rendiment escolar.

Després d’aquesta primera fase, es procedeix a observar quins són els efectes que té la pràctica musical continuada en infants amb trastorns del neurodesenvolupament en l’àmbit escolar. I s’investiga si es pot fer servir la música com una eina per millorar la qualitat de vida dels estudiants amb dificultats acadèmiques.

Els resultats d’aquesta investigació, que va començar al setembre de 2021, es donaran a conèixer en un període de tres anys. En acabar l’estudi, sabrem si la música i si el seu poder transformador tenen efectes beneficiosos a nivell cerebral. Les conclusions que se n’extreguin seran de vital importància per intentar reduir el fracàs escolar en una societat desenvolupada com la nostra i minimitzar els efectes negatius que se’n deriven més enllà de l’escolarització.

ARTICLES RELACIONATS

Desplaça cap amunt