La Salle Comtal s’incorpora al Programa Primària Musical

Amb l’inici del curs 2023-2024, la Salle Comtal entra a formar part de la Xarxa d’Escoles Vinculades del Conservatori Liceu a través del programa Primària Musical, gràcies al mecenatge de la Fundació. Amb aquest centre ja són cinc les escoles adherides al programa: tres escoles del barri del Besós des del curs 2016-17 (Santíssima Trinitat, Bon Pastor i L’Esperança), l’Escola Pia Sant Antoni, al barri de Sant Antoni, des del curs 2021-22, i a partir de este curso, La Salle Comtal.

A La Salle Comtal, al Districte de Ciutat Vella, prop d’un 50% dels seu alumnat té necessitats educatives especials derivades de situacions socioeconòmiques o socioculturals desfavorides. El 35% dels alumnes són d’una de les 32 nacionalitats que conviuen en el centre amb alumnes de nacionalitat espanyola. L’arribada d’alumnes nouvinguts procedents d’arreu del món al llarg del curs escolar és constant, i atendre a aquests nens i nenes que no parlen les nostres llengües és un repte afegit al dia a dia d’aquesta escola on, amb el llenguatge comú de la música, el qual no coneix de fronteres, es pot millorar la integració i la comunicació entre els infants.

A través del programa Primària Musical, s’ofereix a tots els nens i nenes de 1r i 2n de primària una programació didàctica amb el seu corresponent material escolar, propiciant que puguin participar tots junts en una cantata del Cicle Liceu Familiar. Alhora, gràcies al mecenatge per part de la Fundació, es proveirà a l’escola d’un equip de quatre professors del Conservatori Liceu que oferiran tallers d’instrument amb percussions i guitarres a tot aquest alumnat, i també es dotarà al centre d’un banc d’instruments que s’anirà ampliant anualment.

El programa de Primària Musical anirà creixent gradualment, incorporant un nou curs cada any, i al 2026-27 tot l’alumnat de primària de La Salle Comtal podrà tocar un instrument de la mà del professorat del Conservatori Liceu i cantar en cor amb produccions corals de gran format, per gaudir de la música com el bé comú que és per a la societat.

La detecció de les habilitats musicals i la motivació de l’alumnat gràcies a l’avaluació del 100% de l’alumnat de cicle inicial, permetrà també que a partir del tercer curs s’instauri un programa de beques, ofertes per la Fundació, per a tots aquells infants que puguin cursar el Nivell Bàsic del programa d’estudis del Conservatori Liceu, que inclou les assignatures de llenguatge musical, cant coral i instrument. Aquells que obtinguin una beca per aquests estudis al Centre Professional de Música (a Urquinaona) disposaran també d’un instrument propi cedit per la Fundació per poder seguir practicant a casa.

ARTICLES RELACIONATS

Desplaça cap amunt